Džiaugiamės, kad lankotės UAB „Elmoris“ interneto svetainėje ir domitės savo duomenų apsauga. Norėtume, kad duomenų apsaugos užtikrinimą suprastumėte kaip į klientą orientuotą kokybės požymį, todėl, suvokdami ypatingą jūsų asmens duomenų apsaugos svarbą, pažymime, kad renkame ir tvarkome tik tuos jūsų duomenis, kurie reikalingi vykdant mūsų veiklą.

Asmens duomenis tvarkome teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis siekiame, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi. Teisinis duomenų apsaugos pagrindas visų pirma yra Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR). 

 

1. Kas yra šis dokumentas?

1.1. Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) pateikiamos bendrosios nuostatos, kaip UAB „Elmoris“ (toliau – Bendrovė) tvarko jūsų asmens duomenis jums naudojantis interneto svetaine www.elmoris.lt  (toliau – Svetainė), būnant mūsų klientu, siekiant įsidarbinti pas mus, patenkant į Bendrovės teritorijoje ar patalpose įrengtų vaizdo kamerų stebėjimo lauką ar kitais atvejais, kai jūs pateikiate mums savo asmens duomenis. Aktualios privatumo politikos versija ir redakcijos taikymo pradžios data yra nurodyta viršutinėje šio interneto puslapio dalyje.

1.2. Atidžiai perskaitykite šią Privatumo politiką, kad suprastumėte, kokią praktiką taikome tvarkydami jūsų asmens duomenis, nes, jei naudojatės Svetaine, esate mūsų klientas ar siekiate įsidarbinti, vadinasi, jūs susipažinote ir sutikote su šia Privatumo politika ir joje nurodytais jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais, būdais bei tvarka. Jeigu jūs nesutinkate su Privatumo politika, prašome nesilankyti mūsų Svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir (ar) paslaugomis.

1.3. Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ reiškia informaciją, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai siejama arba gali būti siejama su jumis. Asmens duomenys yra vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris ar kita informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti nustatyta.

1.4. Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų Svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

 

2. Kas mes?

2.1. UAB „Elmoris“ (toliau – mes), juridinio asmens kodas 123542630, buveinės adresas Titnago g. 13A, 02300 Vilnius, elektroninio pašto adresas elmoris@elmoris.lt.

2.2. Remiantis teisės aktų nuostatomis, mes esame jūsų asmens duomenų valdytojas (toliau – Valdytojas).

 

3. Kokius jūsų duomenis ir kokiais tikslais tvarkome?

3.1. Jūsų asmens duomenis mes tvarkome šiais tikslais:

a) pardavimo ir paslaugų teikimo tikslu, t. y. siekdami atsakyti į jūsų paklausimus, kuriuos mums pateikėte Svetainėje dėl mūsų produktų, sprendimų ar paslaugų. Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis parašydami mums ar bendraudami su mūsų klientų aptarnavimo komanda telefonu, pateikdami savo nusiskundimus dėl Svetainės ar mūsų teikiamų paslaugų. Jums susisiekus su mumis raštu, el. paštu ar telefonu. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys:

Duomenų kategorijos vardas, el. pašto adresas, telefono numeris, duomenys, kuriuos pateikiate mums siųsdami paklausimą dėl mūsų produktų, sprendimų ar paslaugų el. paštu (pvz., žinutės tekstas ir kt.) ar telefonu
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas jūsų sutikimas (pvz., užpildžius elektroninės formos paklausimą Svetainėje), taip pat mūsų teisėtas interesas vertinti savo klientų atsiliepimus, siekiant gerinti mūsų veiklos ir teikiamų paslaugų kokybę
Duomenų tvarkymo terminas tol, kol jūs išreiškiate prieštaravimą (atšaukiate sutikimą) tokiam duomenų tvarkymui

 

 b) sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu tvarkomi šie asmens duomenys:

Duomenų kategorijos vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, adresas, kiti duomenys, būtini sutarčiai sudaryti ir vykdyti
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas sutartis
Duomenų tvarkymo terminas tol, kol privaloma tvarkyti duomenis pagal teisės aktų reikalavimus

 

c) tiesioginės rinkodaros tikslu, siekiant pateikti jums pasiūlymus ir informaciją apie mūsų prekes ir (ar) paslaugas. Šiuo tikslu tvarkomi duomenys:

Duomenų kategorijos vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas jūsų sutikimas; teisėtas interesas, jei esate Bendrovės klientas ir neišreiškėte prieštaravimo gauti panašių prekių ir paslaugų pasiūlymus
Duomenų tvarkymo terminas tol, kol jūs atsisakote tokio kontaktinių duomenų naudojimo šiais tikslais

 

d) įdarbinimo tikslais, kaip dalis esamo ar būsimo įdarbinimo proceso, tvarkomi duomenys:

Duomenų kategorijos vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, profesinė kvalifikacija, išsilavinimas, gyvenimo aprašymas, motyvacinis laiškas
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas jūsų sutikimas
Duomenų tvarkymo terminas atrankos į darbo vietą laikotarpiu; pasibaigus šiam terminui duomenys sunaikinami, išskyrus tuos atvejus, kai neatrinktas kandidatas išreiškia sutikimą naudoti jo asmens duomenis kitiems darbo pasiūlymams Bendrovėje pateikti. Šie asmens duomenys tvarkomi sutikime nurodytu laikotarpiu. Sutikimas tvarkyti asmens duomenis gali būti bet kada atšauktas pateikus prašymą Bendrovei. Tokiu atveju gali būti naudojama Bendrovės pateikta sutikimo forma

 

e) asmenų ir turto apsaugos tikslais tvarkomi šie duomenys:

Duomenų kategorijos Bendrovės teritorijoje ir patalpose įrengtų vaizdo kamerų stebėjimo lauke esantys duomenys; automobilių, patenkančių į Bendrovės teritoriją, valstybiniai numeriai
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas teisėtas interesas

 

f) svetainės funkcionalumo užtikrinimo tikslu, taip pat siekiant ją tobulinti, pasiūlyti jums geresnes ir jums pritaikytas paslaugas. Kai naudojatės Svetaine, tam tikri duomenys perduodami mums automatiškai po jūsų apsilankymo Svetainėje. Šie duomenys yra tam tikra neasmeninė informacija, naudojama tobulinant Svetainės turinį, funkcionalumą ir patrauklumą. Plačiau apie tai skaitykite šios Privatumo politikos 5 skyriuje.

3.2. Neprašome pateikti ir netvarkome jūsų specialiųjų kategorijų asmens duomenų, atskleidžiančių jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, taip pat sveikatos duomenų arba duomenų apie jūsų lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją, todėl prašome jų neteikti Bendrovei.

 

4. Ar naudojame jūsų duomenis tiesioginei rinkodarai?

4.1. Taip, mes galime naudoti jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tam, kad pateiktume jums pasiūlymus ir informaciją apie mūsų prekes ir (ar) paslaugas, kurie, mūsų nuomone, galėtų jus sudominti. Vis dėlto jūsų asmens duomenis šiam tikslui naudosime tik jums su tuo sutikus.

4.2. Šiuo tikslu mes tvarkome jūsų asmens duomenis, nurodytus Privatumo politikos 3.1 (c) papunktyje.

4.3. Suteikdami teisę tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, jūs taip pat suteikiate leidimą mums šiuo tikslu susisiekti su Jumis ryšio priemonėmis (pvz., el. paštu, telefonu, trumposiomis (SMS) žinutėmis).

4.4. Net jei davėte sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, šį sutikimą galite bet kada lengvai atšaukti visiems ar daliai asmens duomenų tvarkymo veiksmų. Tam jūs galite atsiųsti mums prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu elmoris@elmoris.lt.

4.5. Jei jūs atšauksite savo sutikimą, mes pasistengsime kuo greičiau nutraukti jūsų asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu.

 

5. Kaip naudojame slapukus?

5.1. Jums besilankant mūsų interneto Svetainėje, norime pateikti jums tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, kurie automatiškai sukuriami naršant svetainėje ir yra išsaugomi jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Jie padeda mums atpažinti jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų Svetainės veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėje trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainės lankytojų skaičių.

5.2. Svetainėje naudojami slapukai, jų paskirtis, galiojimas bei naudojami duomenys pateikiami lentelėje toliau:

Pavadinimas Duomenų tvarkymo tikslas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
PHPSESSID PHP protokolo naudojamas slapukas, įgalinantis rinkti informaciją apie interneto svetainės lankomumą. Įeinant į puslapį Sesija Apskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis.
_ga Šie slapukai naudojami statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti. Gauti duomenys naudojami ataskaitoms rengti ir siekiant patobulinti puslapį. Įeinant į puslapį 2 metai Apskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitliuko apskaita vykdoma per „Google Analytics“.
_gid Šie slapukai naudojami statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti. Gauti duomenys naudojami ataskaitoms rengti ir siekiant patobulinti puslapį. Įeinant į puslapį Sesija Apskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitliuko apskaita vykdoma per „Google Analytics“.
_gat „Google Analytics“ slapukas, kuris naudojamas riboti užklausų kiekiui į „Google“ servisą. Įeinant į puslapį Sesija Slapukas nesaugo jokios vartotojo informacijos, jis naudojamas užklausų į www.doubleclick.net kiekiui riboti.

 

5.3. Sutikimą naudoti slapukus jūs galite duoti Svetainėje pateiktoje nuorodoje (juostelėje) apie slapukus paspaudę žymą „Sutinku“.

5.4. Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus. Tai padaryti galite pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus taip, kad ji nepriimtų slapukų. Kaip tai padaryti, priklauso nuo jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės. Išsamią informaciją apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes rasite adresu allaboutcookies.org arba google.com/privacy_ads.html.

5.5. Kai kuriais atvejais, ypač techninių ir funkcinių slapukų išjungimas, nesutikimas su slapukais ar jų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų Svetainės funkcijų veikimą, blokuoti prieigą prie Svetainės.

 

6. Kam teikiame jūsų asmens duomenis?

6.1. Garantuojame, kad jūsų asmens duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. Mes neperduosime jūsų asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik vadovaudamiesi šia Privatumo politika.

6.2. Mes privalėsime pateikti informaciją apie jus valstybės institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų jiems pavestas funkcijas, jei šie subjektai pareikalaus.

6.3. Mes galime perduoti jūsų asmens duomenis Bendrovės įgaliotiems duomenų tvarkytojams, tokiems kaip rinkodaros veiklą vykdantiems subjektams, informacinių technologijų paslaugas teikiantiems subjektams ir kitoms įgaliotoms šalims. Iš tokių partnerių mes reikalaujame, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi tik pagal mūsų duotus nurodymus ir galiojančius jūsų duomenų apsaugą užtikrinančius teisės aktus. Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti mūsų auditoriams, teisininkams, finansų konsultantams.

6.4. Aukščiau nurodytų paslaugų teikėjų galimybė naudoti jūsų duomenis yra ribota – jie negali šių duomenų naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.

 

7. Kiek laiko saugome jūsų asmens duomenis?

7.1. Saugome jūsų asmens duomenis ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, nebent juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

7.2. Siekiame nesaugoti pasenusių, neaktualių asmens duomenų, todėl juos atnaujinus yra saugoma tik aktuali informacija. Istorinė informacija yra saugoma, jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba mūsų veiklai vykdyti.

7.3. Privatumo politikos 3.1 papunktyje atskirai kiekvienam asmens duomenų naudojimo tikslui nurodyti jūsų asmens duomenų saugojimo terminai.

 

8. Asmens duomenų tvarkymo geografinė teritorija

8.1. Paprastai asmens duomenys tvarkomi Europos Sąjungos (ES) ir Europos ekonominės erdvės (EEE) teritorijoje, tačiau teisės aktų nustatytais atvejais jie gali būti perduodami ir tvarkomi už ES ir EEE ribų laikantis saugumo reikalavimų.

 

9. Kaip saugome jūsų asmens duomenis?

9.1. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais.

9.2. Deja, informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors mes labai stengiamės apsaugoti jūsų asmens duomenis, negalime užtikrinti duomenų saugumo, kai jūs perduodate duomenis į Svetainę, – jūs prisiimate su duomenų perdavimu į Svetainę susijusią riziką. Kai gausime jūsų duomenis, taikysime griežtas procedūras ir saugumo priemones, kad jūsų duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėtos prieigos.

9.3. Jei susiklostytų mažai tikėtinos aplinkybės ir mes sužinotume apie jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimą, kuris gali kelti didelę grėsmę jūsų teisėms ar laisvėms, nedelsdami jus informuosime vos tik apie tai sužinoję ir nustatę, prie kokios informacijos buvo gauta prieiga.

 

10. Trečiųjų šalių svetainės, paslaugos ir produktai mūsų Svetainėje

10.1. Svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ar paslaugas, kurių Valdytojas nekontroliuoja. Sekdami pagal tokias nuorodas į kurią nors iš svetainių, atkreipkite dėmesį į tai, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas ir mes neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimų už šias politikas ar už šiose svetainėse ar teikiant paslaugas renkamus asmens duomenis, pavyzdžiui, kontaktinius ar vietos duomenis. Peržiūrėkite šias politikas prieš pateikdami asmens duomenis šiose svetainėse ar naudodamiesi bet kokiomis paslaugomis.

 

11. Jūsų teisės

11.1. Tvarkydami asmens duomenis užtikriname jūsų teises pagal BDAR ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Kaip asmens duomenų subjektas, be teisės atšaukti mums duotus sutikimus, jūs taip pat, esant atitinkamoms įstatyme numatytoms sąlygoms, turite šias teises:

a) žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

b) susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome;

c) reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius jūsų asmens duomenis;

d) reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;

e) reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;

f) nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;

g) reikalauti apriboti (išskyrus saugojimą) jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei vyksta ginčai ar reikia patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, duomenų tikslumą, taip pat tais atvejais, kai mums nebereikia jūsų asmens duomenų, bet jūs nenorite, kad mes juos sunaikintume;

h) reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui;

i) pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios interneto svetainės adresas www.ada.lt, jei jūs manote, kad jūsų asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant jūsų teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus.

11.2. Su jūsų teisių įgyvendinimu susijusius reikalavimus mums galite teikti asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Gavę jūsų kreipimąsi, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją.

11.3. Gavę jūsų reikalavimą, mes jums atsakysime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo jūsų reikalavimo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos. Šis laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių.

11.4. Jei manysime esant būtina, mes apribosime jūsų duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išnagrinėtas jūsų prašymas. Jums teisėtai atšaukus duotą sutikimą, mes nedelsdami, bet ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų nutrauksime jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus, t. y. kai mus įpareigoja toliau tvarkyti jūsų duomenis galiojantys teisės aktai, mums tenkančios teisinės prievolės, teismų sprendimai ar mums duoti privalomi institucijų nurodymai.

11.5. Atsisakę vykdyti jūsų reikalavimą, mes aiškiai nurodysime tokio atsisakymo pagrindą.

11.6. Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto duomenų tvarkymo, pateikite jį raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos, pasinaudodami šios politikos pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis. Mes bendradarbiausime su jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.

 

12. Kaip bus keičiama ši Privatumo politika?

12.1. Visi mūsų Privatumo politikos pokyčiai bus skelbiami Svetainėje. Prireikus jums apie juos pranešime. Naujos Privatumo politikos sąlygos taip pat gali būti pateiktos Svetainėje ir jums gali reikėti jas perskaityti ir su jomis sutikti tam, kad galėtumėte toliau naudotis Svetaine ir (ar) mūsų paslaugomis.

 

13. Kaip su mumis susisiekti?

13.1. Visus su šia Privatumo politika susijusius dokumentus arba, tuo atveju, jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos jums iškilo klausimų, prašome siųsti toliau nurodytais kontaktais:

a) siunčiant paštu – UAB „Elmoris“, Titnago g. 13A, 02300 Vilnius;

b) siunčiant el. paštu – elmoris@elmoris.lt.

Rašykite mums

Susisiekite su kompetentingais mūsų specialistais ir aptarkite visus jums rūpimus klausimus

užklausos forma